ZDRAVÁ VÝŽIVA

Pětaosmdesátiletí manželé zahynuli po 60 letech manželství při dopravní nehodě. Protože manželka prosazovala v posledních 10 letech zdravou dietu a dostatek pohybu, dožili se tohoto věku v překvapivě dobrém zdravotním stavu.
Svatý Petr je hned od nebeské brány odvedl do nového domu s krásnou kuchyní, přepychovým bazénem a podobnými vymoženostmi. Mezi záplavou ˝Jé!˝ a ˝Ááách!˝ napadlo starého pána zeptat se Sv. Petra, kolik bude tenhle luxus stát.
˝Samozřejmě nic – vždyť jste v nebi.˝
Další prohlídka patřila golfovému hřišti hned vedle nového domu. Dozvěděli se, že hrát mohou každý den, a navíc jednou týdně se hřiště přestaví vždy podle některého slavného hřiště na zemi. Stařík se zase zeptal, kolik dělají členské příspěvky do golfového klubu.
˝Jaké příspěvky? Vždyť jste v nebi!˝
Potom zašli do klubu a viděli restauraci přímo hýřící vybranými lahůdkami z celého světa. ˝Kolik toho můžeme sníst?˝ zeptal se starý pán.
„Ještě to nechápete? Kolik chcete – tohle je nebe.˝
„A kde najdeme jídla z nízkým obsahem tuků a cholesterolu?˝ zněla další bázlivá otázka.
„To je na všem to nejlepší – můžete sníst kolik chcete a co chcete, a nikdy neztloustnete a neonemocníte. Tak to chodí v nebi.˝
Teď už se stařec opravdu rozzlobil. Hodil klobouk na zem, zuřivě po něm šlapal a řval vzteky. Sv. Petr i manželka se jej snaží uklidnit a ptají se, co se mu stalo.
˝Za to můžeš ty! Nebýt tvé pitomé makrobiotiky, mohl jsem si tu užívat už před desíti lety!!!˝