Archiv pro měsíc: Prosinec 2015

POZDĚ V NOCI

Jednou pozdě v noci se Pepíček probudil a slyšel z ložnice rodičů nějaké hlasité zvuky. Vyhrabal se z postele a vydal se do předsíně.
Než došel ke dveřím ložnice, zvuky ustaly a v koupelně se rozsvítilo.
Pepíček tedy zatočil do koupelny a tam narazil na tatínka, který si zrovna sundával kondom.
“Tati, co to děláš?”
Otec se nervózně rozhlížel a přemýšlel, co synkovi řekne.
Nakonec vykoktal:
“Eh, kontroluju, jestli v koupelně nejsou myši.”
Pepíček se na tatínka zmateně podívá a říká:
“Ty je šukáš?”

TOTALITNÍ

Umírá starý cikán a místo faráře si pozve předsedu KSČ, že chce vstoupit do strany.
“A proč, prosím tě? Celý život jsi volný jak vítr a teď tohle.”
“Když už má někdo umřít, ať je to komunista.”

IN FLAGRANTI

Žena s milencem ve vášnivém objetí. Vtom se ozve klíč v zámku. Žena okamžitě vyjekne:
˝Sakra, to je manžel. Rychle, schovej se ve skříni.˝
Chlápek nezaváhal a rychle za sebou zavřel dveře od skříně. Žena akorát schovala jeho oblečení pod postel, když v tom do místnosti vstoupí manžel a hned povídá:
˝Sakra, co tady děláš nahá?˝
˝Slyšela jsem tě přijet, tak jsem ti chtěla připravit vášnivé uvítání.˝
˝Bezva, akorát si pověsím sako do skříně a hned jsem u tebe, drahá.˝
Než jej stihla nějak zarazit, otevřel dveře od skříně. Stojí tam nahatý chlap a rukama plácá ve vzduchu o sebe.
˝Kdo sakra jste???˝ zařve manžel.
˝Jsem z deratizační a desinsekční firmy. Vaše žena nám volala, že máte hrozné problémy s moly.˝
˝Ale vždyť na sobě nemáte žádné oblečení!˝ vykoktal manžel.
Chlápek se na sebe podíval a překvapeně uskočil:
˝Ty malé bestie jsou čím dál tím drzejší.˝

PRVNÍ MŠE

Nováček mezi knězi sloužil svojí první mši a měl takovou trému, že skoro nemohl mluvit. Po mši se zeptal svého zkušenějsího kolegy, jaký byl jeho výkon.
Ten mu odpověděl: “Když mám strach, že na kazatelně znervózním, postavím sklenici s vodkou hned vedle sklenice s vodou. Pokud cítím, že začínám být nervózní, usrknu si.”
Další neděli se náš nováček zařídil podle rady svého kolegy. Na začátku kázání opět cítil trému, a tak se napil. Pak už bez problému jen mluvil a mluvil a mluvil. Po mši, při návratu do zákristie, našel na dveřích tyto poznámky:
1. Usrkni si vodky, ale nelokej ji.
2. Máme deset prikázání, ne dvanáct.
3. Bylo dvanáct učedníků, ne deset.
4. Ježíš byl pomazaný, ne namazaný.
5. Ježíše Krista nenazývame Jéžou.
6. Otec, Syn a Duch Svatý nejsou Táta, Junior a Strašidlo.
7. David zabil Goliáše. Nedal mu lekci, na kterou Goliáš do smrti nezapoměl.
8. Kámen srazil Davida z jeho oslíka, ne oslíka z jeho Davida.
9. Svatému kříži se neříká “Velký Téčko“.
10. Když rozlomil chléb při poslední večeri, Ježíš řekl: “Jezte, neb toto jest mé tělo.” Neřekl : “Sežerte si mě”
11. Doporucené požehnání pred jídlem není: “Čínan japonec pitomec, díky Ti za ten dlabanec, ó Bóže.”
12. Jo a hříšníci se posílají do pekla, ne do prdele.

U NEBESKÉ BRÁNY

Jan Pavel II. před nebeskou bránou
Svatý Petr: „Kterej pak ty jsi?“
„Já jsem Karol Wojtyla, Jan Pavel II, papež, zástupce Boha na zemi.“
„Nevím o tom, že by starej měl na zemi nějakýho zástupce. Musím se ho zeptat.“
Jde za Pánem Bohem, který také o ničem neví. Tak se jdou zeptat Ježíše. Ten to jde vyřešit osobně k nebeské bráně. Za chvíli se vrací a zjevně se dobře baví:
„Pamatujete, jak jsem tehdá, je to asi tak dva tisíce let, dal dohromady tu partičku rybářů? Tak si představte, že ono to funguje do dneška.“

FERDA

Modlí se Ferda k Ježíšovi:
„Ježíši, proč mi všichni říkají debile?“
„Když mě dáš dolů z kříže, tak ti řeknu, proč jsi debil.“
A Ferda vytáhne jeden hřeb, vytáhne hřeb, Ježíš zamává rukama ve vzduchu a zavře:
„Nejdříve nohy, debile.“