Archiv štítku: Jídlo

BOBIKOVY MASOVÉ KOULE

Přijde pán do čínské restaurace a po nahlédnutí do menu požádá o Bóbikovy masové koule.
Vrchní je přinese, host chce zakrojit do masa a rozčíleně říká na vrchního:
“Pane vrchní, vždyť se to nedá vůbec ukrojit. Ty koule jsou tvrdé jako kámen.”
Vrchní na to:
“Mós máló pesů. S boudamá mélemé.”

NEZVYKLÁ OBJEDNÁVKA

Přijde host do restaurace a objednává si u vrchního:
„Dvě vajíčka, jedno natvrdo až dozelena, druhé napůl syrové, dva připálené toasty, rozteklé máslo a dva plátky slaniny, z jedné strany syrové a z druhé spálené. K pití slabou a studenou kávu.“
„Omlouvám se, ale to asi naši kuchaři nesvedou.“
„Pročpak ne? Včera to dokázali a dneska ne?“

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

Jakmile jsme rozdělali v krbu oheň, manžel rozdal rodině a hostům opékací tyče a buřty.
Hned nato se ulicí přiřítili hasiči a zastavili o dva domy vedle.
Všech deset nás vyběhlo ven, kde jsme potkali majitele hořícího domu, jak na nás znechuceně zírají.
Pak jsme si uvědomili, že všichni pořád držíme ty opékací tyče s buřty….