TURISTA SI KOUPIL OBRAZ

Turista si koupil v Itálii renesanční obraz.
Aby se vyhnul na hranicích nepříjemnostem s celníky, nechal obraz přemalovat primitivní krajinkou.
Doma pověřil restaurátora odborným “umytím” obrazu.
Za několik dní mu restaurátor telefonuje:
“Krajinka zmizela, ale s ni taky renesanční obraz. Pod ním byla Madonna a teď se objevuje Mussolini. Mám pokračovat?”