SILVESTER

Poslední den roku vedou odsouzence na popravu. Ten se cestou usmívá a prozpěvuje si. Popravčímu je to divné, a tak se ho zeptá:
„Člověče, ty to nebereš moc tragicky, co? Spíš to vypadá, že se těšíš!“
„Bodejť bych se netěšil. Tak, jak budu sťatej o tomto silvestru, jsem ještě nikdy nebyl!“