ACH TA ČEŠTINA

˝Slečno,˝ táže se reportér sekretářky, ˝udělala jste v podniku kariéru přes noc. Jak jste začínala?˝
˝Od piky,˝ přiznává lepá dívka, zatímco žurnalista pokyvuje hlavou a praví:
˝Urkitě?˝