NIKOMU NEVĚŘ

Chlapík drhne mýdlem rifle:
“Nikomu sa nedá věřit, nikomu, dokonce ani sobě…”
Dál drhne rifle:
“A to jsem si chtěl jen prdnout!”