PREMIÉR NA DOVOLENÉ

Premiér, který je na dovolené v zahraničí, požádal svého advokáta, aby ho ihned informoval o výsledku jeho soudního sporu.
Advokát mu poslal telegram se slovy „Pravda zvítězila“.
Premiér obratem telegrafuje zpět: „Okamžitě podejte odvolání!”