GROSS NA KOBEREČKU

Zavolá si předsednictvo ČSSD Grosse na kobereček:
“Chceme slyšet pravdu, kdes vzal peníze na byt!”
“Jeden pán mi dal milion do kapsy.”
“A to se nestydíš nechat se zkompromitovat za milion?”
“Stydím, ale když on u sebe víc neměl!”