ROZHOVOR DVOU ŽIDŮ

“Poslechněte Strekeles, já jsem slyšel, že vaše paní je pohádkově bohatá a že měla neskutečné věno, ale jak jste si ji mohl vzít? Je hrbatá, zrzavá a šilhá…”
“Nemusíte šeptat, jen mluvte nahlas, ona je taky hluchá.”