PES V LETADLE

Letadlo se chystá ke startu.
Na poslední chvílí nastoupí muž se psem a posadí se s ním na dvě volná místa vedle cestujícího u okénka. Pes zaujme prostřední sedadlo.
Cestující se tázavě podívá na muže se psem. Ten vysvětlí, že jsou zde služebně, zaměstnává je letecká společnost:
˝Rexe si nevšímejte, to je náš nejlepší čmuchací pes. Jakmile odstartujeme, uvidíte ho při práci.˝
Letadlo se zvedne a psovod řekne cestujícímu:
˝Teď se dívejte. Rexi, hledej!˝
Pes seskočí, projde uličkou a sedne si před jednu ženu. Po několika vteřinách se vrátí a položí packu psovodovi na rameno.
Ten se obrátí k sousedovi a řekne: ˝Má u sebe marihuanu. Poznamenám si číslo sedadla a na nejbližším letišti si pro ni přijde policie.˝
˝Skvělá práce!˝ odpoví cestující.
Psovod pošle psa znovu na obchůzku. Ten čenichá, posadí se u jednoho cestujícího, vrátí se, a položí psovodovi na ramena obě tlapy.
˝Tak tenhle má kokain. Poznamenal jsem si sedadlo.˝
˝Ten pes se mi libí!˝
Psovod vyšle psa do třetice. Ten prochází tam a zpátky, nakonec se u jednoho cestujícího posadí, vrátí se, vyskočí na sedadlo, roztřese se a všechno kolem podělá.
˝Co má tohle znamenat?!˝ zeptá se cestující znechuceně.
Psovod zašeptá: ˝Našel bombu.˝