KRÁSNÝ CHLAP VCHÁZÍ DO BARU

Žena sedí u baru a vychutnává si koktail po práci.
Vtom se otevřou dveře a vstoupí ten nejfantastičtější chlap jakého kdy viděla. Vysoký, svalnatý a hezký, s hustými tmavými vlasy a krásnýma,zelenýma a jiskřivýma očima. Z každého jeho pohybu přímo sálalo mužství a smyslnost.
Chlap si všiml že je předmětem ženina hlubokého zájmu a s prohnaným sexy úsměvem k ní přistoupil. Zatímco se červenala a připravovala k omluvě, že na něj tak zírala, se k ní naklonil a zašeptal jí do ucha.
“Udělám cokoliv“, zašeptal hebkým hlasem. “Cokoliv, cokoliv o čem jste kdy snila, za sto korun. Mám jen jednu podmínku…”
Celá se třásla očekáváním a tak se ho zeptala co to je za podmínku.
Muž řekl: “Budete mi to muset říct jen ve třech slovech.”
Žena zírala do do jeho hypnotických očí a zvažovala návrh, poté sáhla do kabelky a vytáhla stokorunu. Napsala svou adresu na ubrousek, složila ho kolem peněz a podala mu to.
Potom se k němu naklonila a pošeptala mu do ucha: “Ukliď … mi … barák.”