ČTYŘI KANDIDÁTI

Čtyři kandidáti na místo v náboženské radě univerzity absolvují pohovory. Jeden je protestant, druhý katolík, třetí buddhista a čtvrtý Žid. Rozhodnutí mělo padnout na společném obědě.
Děkan fakulty filozofie se rozhodl jim právě tam položit závěrečnou otázku. Nejdříve se zeptal protestanta: “Co si myslíte, že je na světě nejrychlejší?”
Protestant se zamyslel a pak povídá: “Tak to musí být myšlenka. Ta vůbec nezabírá čas, prostě najednou je ve vaší mysli.”
Katolík na stejnou otázku odpověděl: “Nejrychlejší je mrknutí. Na to nestačíte ani pomyslet, a už jste mrknul. To je reflex, který se odehrává v nejkratším okamžiku.”
Buddhista odpověděl: “Nejrychlejší je elektřina. Člověk cvakne vypínačem a než stačí jen mrknout, na kilometry daleko se rozsvítí světlo.”
Nakonec odpovídá Žid (který později tu práci dostane): “Nejrychlejší na světě je průjem.”
“Cože?” ptá se udiveně pan profesor filozofie.
“No, včera večer, po večeři, jsem ležel na posteli a najednou jsem něco ucítil v břiše. No a než jsem stačil něco vymyslet, mrknout nebo rozsvítit světla…”