ŽEBRÁK A DOBŘE OBLEČENÁ DÁMA

Žebrák přijde k dobře oblečené dámě nakupující na drahé ulici a říká:
˝Už několik dní jsem nejedl˝.
Ona se na něj podívá a řekne:
˝Přála bych si mít Vaši silnou vůli˝.