BUSCH A BLAIR V KAVÁRNĚ

Sedí Bush a Blairem v kavárně u stolu a povídají si.
Přistoupí k nim mladý muž a ptá se:˝Co budete pánové dělat v tom Afghánistánu?˝
Bush mu odpoví:˝Zmasakrujeme tři milióny Afghánců a jednoho popeláře.˝
˝Proboha, proč popeláře?˝
Bush se nakloní k Blairovi a řekne:
˝Já ti říkal, že o Afghánce se nikdo starat nebude!˝