V TENISOVÉ ŠATNĚ

“Proboha! Co blázníš“?! vykřikl náhle spoluhráč v tenisové šatně, když spatřil přítele, jak se Po zápase souká do dámského podvazkového pásu.
“Od kdy to nosíš“? zeptal se vyjeveně.
“Ále, od té doby, co to moje žena našle v mém autě.”