LENIN VE FINSKU

V Treťjakovské galerii přivádí průvodce skupinu návštěvníků před velký obraz, na kterém je namalován malý stan, z něj trčí čtyři nohy – ty krajní nahoru palci, ty uprostřed nahoru patami.
Průvodce ukáže na obraz a říká:
„…a teď stojíme před známým obrazem, který se jmenuje Lenin ve Finsku.“
„Aha,“ zvolá jeden návštěvník, „už vím. To je ta salaš, kde žil soudruh Lenin, když byl ve Finsku ve vyhnanství.“
„Ne, to je obyčejný stan,“ říká ten průvodce.
„Aha,“ říká další návštěvník, „ty nohy palci nahoru, to jsou nohy soudružky Krupské, Leninovy manželky.“
„Pochopitelně,“ volá další návštěvník, „nohy soudruha Vladimíra Iljiče Lenina jsou ty mezi nimi, patami nahoru!“
„Ne, to jsou nohy soudruha Ordžonikidzeho!“ kontruje průvodce.
„A kde je potom tedy soudruh Lenin?“ ptají se všichni.
„No přece v tom Finsku!“