STUDENT PRÁV

To takhle přijde jednou student práv ke státním zkouškám, posadí se a zkoušející mu dá otázku: “Tak mi třeba vysvětlete, co je to podvod.”
“Podvod je, když mě teď necháte propadnout.”
Zkoušející vyletí: “Cože!?”
“No podvod je přeci, když zneužijete nevědomosti druhého k tomu, abyste ho poškodil.”