TOPÍCÍ SE ŽID

V carském Rusku, v Petrohradě, spadl Žid do Něvy a topí se.
“Pomóc, pomóc!” volá marně.
Po břehu se procházejí dva policisté, ale ani je nenapadne, aby na volání o pomoc nějak reagovali.
“Zachraňte mě!” volá Žid, který už polyká andělíčky.
Policisté se srdečně smějí.
Židovi už hledí smrt do tváře. Z posledních sil zvedne hlavu nad hladinu a vykřikne: “Pryč s carem!”
Načež se policajti srdnatě vrhají do řeky, vytáhnou Žida na břeh a vedou ho na okrsek.