CESTA PŘES PARK

Markétka šla večer přes park domů.
Náhle na ni skočil chlap a začal jí strhávat kalhoty.
Markétka se ale smála, protože věděla, že on se do nich nemůže vejít.