AMERIČAN

Američan ubytovaný v hotelu Slovan na pokoji č.222 volá do recepce:
“Two rums to room two two two..”
A z recepce se ozve: “Tram tara ra, tram tam tam, debile!”