ŠPATNÁ HOUBA

Do knihkupectví vstoupí žena v černém, v ruce drží knihu ˝Houby okolo nás˝.
Knihkupec jí stiskne ruku a praví:
˝Upřímnou soustrast, vydavatelství už tu chybu opravilo.˝