V KNIHKUPECTVÍ

Před knihkupectvím zastaví BMW, z něj vystoupí dáma v kožichu a vejde do krámu.
„Chtěla bych nějakou knihu,“ poručí si.
„Má to být něco lehčího, madam?“ ptá se úslužně knihkupec.
„To je snad jedno, ne?“ odsekne madam nakvašeně.
„Copak nevidíte, že tu jsem vozem?“