PRVNÍ ŽENA

Novomanželka vyzvídá na manželovi:
“Miláčku, já vím, že jsem nebyla první žena v tvém životě, a nechci vědět, kdo byly ty ostatní. Mohl bys mi ale říct, kolik jich bylo.”
“Na to se radši neptej, nechtěl bych tě zklamat.”
Manželka však nedá pokoj a tak manžel resignuje:
“Tak počkej: jedna, dvě, tři, čtyři … ne, ta byla až pátá, tak čtyři, pět, šest, TY, osm, devět…”