POLICISTA VYŠETŘUJE NEHODU

Policista vyšetřuje havárii a ptá se svědka:
Jaké to vlastně bylo letadlo?“
„Proudové.“
„Aha, pokývá hlavou policista a zapíše do protokolu:
„Příčina havárie – výpadek proudu.“