ČLOVĚK POCHÁZÍ Z PECKY

Člověk pochází z pecky:
z pecky je strom, ze stromu je trnka, z trnky je slivovica, ze slivovice je opica a z opice je člověk.