O DOBRÝCH MRAVECH

Učitel vykládal svým žákům o dobrých mravech a ptal se jednoho po druhém:
“Tak Michaeli, kdybyste byl na schůzce s děvčetem, seděli byste v restauraci. Jak byste ji řekl, že potřebujete na toaletu?”
“No tak já bych jí řekl, počkej minutku, musím se jít vyčurat.”
“No, to by ale bylo velice nezdvořilé, řekl bych i hrubé, že? Co vy Johne, co byste řekl vy?”
“No, tak já bych řekl: omlouvám se, ale opravdu musím na záchod”
“Tak to už je o hodně lepší,ale přeci jenom, není vhodné používat slovo záchod u stolu, že? A co vy Petře, jak byste se zachoval vy?”
“Řekl bych: miláčku prosím tě můžeš mne na chvilku omluvit? Musím si jít potřást rukou s mým velice dobrým přítelem, se kterým se, jak doufám, po večeří seznámíš.”