NA HŘBITOVĚ

Jde pán po hřbitově a uvidí jak nad jiným hrobem běduje muž:
“Bože, bože, ty jsi neměl umřít! Ty jsi neměl zemřít!”
Kolemjdoucímu to nedá a ptá se: “Někdo z vaší rodiny?”
“Ale ne, tady leží první manžel mé ženy!”