EXKURZE

Skupina Vietnamských odborníků přijede do české továrny na exkurzi. Průvodce je provází po hale a vše jim popisuje.
Toto je náš ˝lis˝, říká průvodce a Vietnamci poslušně opakují: ˝náš lis˝.
Postupují dále a průvodce zase říká: ˝Toto je naše pila˝. A návštěvníci zase opakují:˝naše pila˝.
Jdou dále a vejdou do kanceláře, kde vidí, jak mistr souloží s jednou Vietnamkou.
Průvodce neví co má říct a tak říká: ˝To je náš mistr a zrovna jede na kole˝.
A najednou se z davu ozve: ˝To je moje kolo˝.