PŘIKÁZÁNÍ

Zpovídá se chlap ze svých hříchů:
“Víte, otče, ta moje tchýně, to je ale ženská! Chvílemi uvažuji, že by stále za hřích!”
“Pamatuj, synu, pamatuj, nesesmilníš!”
“Ale kdepak, velebnosti, ten ne, ale nezabiješ…!”