POLICAJT V KNIHOVNĚ

Přijde policajt do knihovny a knihovnice se překvapeně podívá se slovy :
˝Copak copak, venku prší?˝