PAPEŽ V AFRICE

Jede papež Afrikou a najednou vidí, že v řece žere krokodýl černocha. Nechá si zastavit, aby mu pomohl, když vtom vyběhnou z křoví dva běloši, krokodýla utlučou a černocha i krokodýla vytáhnou na břeh. Papež to vidí, a říká:
˝Pánové, to bylo výborné, jak jste pomohli bližnímu svému, i když je jiné barvy pleti. Vidím, že ty řeči o rasismu v Africe nejsou pravdivé, výborně, budu se za vás modlit.˝
Nasedne do papamobilu a odjede. Ti dva stojí, dívají se za ním, a ten jeden povídá:
˝Kdo to byl?˝
˝No to byl papež!˝
˝A kdo to je?˝
˝No, to je zástupce boha na zemi!˝
˝Ty, prosím tě, a ten bůh je kdo?˝
˝Ty to nevíš? To je ten nejvyšší, všemohoucí a vševědoucí!!!˝
˝No, možná že je vševědoucí, ale o tom, jak se loví krokodýli, nemá ani páru!!!˝