KŘTĚNÍ

Abrhám Sharon se rozhodl, že se dá pokřtít.
Před kostelem na něho čekají přátelé Chajim a Moše.
“Tak jaké to bylo?” ptá se Moše.
“S vámi se nebavím, ukřižovali jste nám Krista!”