NÁVRATY

Jde chlap z hospody kolem hřbitova a spadne do čerstvě vykopaný jámy a usne.
Ráno se vrací z hospody druhý chlap a taky jde kolem té jámy.
V tu chvíli se první chlap probudí a křičí:
˝Pomoc, pomoc, je mi zima?˝
A ten druhý chlap se nakloní, koukne dolů a zařve:
˝Tak proč se odhrabáváš???˝