ŽURNALISTA, KTERÝ JE ŠVORC

Do Prahy přijel jeden žurnalista Pheber, který byl věčně švorc. V kapse žmoulal dlouhý seznam svých známých, které hodlal pumpnout. Na prvním místě byl uhlobaron Petschek – který moc rád četl jeho práce a byl jeho příznivcem. Bez okolků se na něj obrátil:
„Podívaj se, pane barone, já jich tu mám na prvním místě, že by mi určitě půjčili tisíc korun.“
Petschek mu říká: „No tisíc vám nepůjčím, ale že jste to vy, tak pět set ano“ – a podává mu bankovku.
Žurnalista ji tak převrací v ruce, podrbe se na hlavě a pak povídá:
„Tak teď fakt nevím, pane barone – dlužej pět set voni mně, nebo já jim?“