NÁLEZ U CHODNÍKU

Isák s Davidem se procházejí po ulici, když Isák zahlédne cosi ležet u na kraji silnice u chodníku. Sehne se pro to a povídá:
“Hele, podívej, co jsem našel. Výplatní pytlík…. a plný.”
Po chvíli se zatváří hrozně otráveně a smutně.
David se ptá:
“Co se tak mračíš? Našel jsi přece výplatní pytlík, ne?”
“Já vím, ale koukni se, jaký daně platím!”