CHLAP DOBÍHAJÍCÍ AUTOBUS

Na zastávce stojí autobus a chystá se rozjet. Za ním běží chlap a křičí:
“Pane řidiči, pane řidiči zastavte, já jinak nestihnu práci!”
Řidič chce odjet. ale dobrotiví cestující ho přesvědčí a tak na chlápka počká.
Chlapík doběhne až k zadním dveřím, naskočí a vítězoslavně řekne:
“Revize jízdenek!”