ALTERNATIVNÍ ŠKOLA

První třídu v jedné alternativní škole navštíví inspekce a ptá se školáků:
„Tak, děti, už jste nějakou tu hodinu matematiky měly, tak nám povězte, kolik je 2+1.“
Zavládne ticho, nikdo nic neříká.
„Ale děti, to přece není tak těžké, nedělejte své paní učitelce ostudu.“
Jedna holčička si tedy stoupne a povídá:
„No, já teda nevím, kolik to je, ale určitě vím, že je to to samé jako 1+2, protože sčítání je v množině reálných čísel komutativní.“