LONGO-BONGO NEBO SMRT?

Přijde turista do pralesa a potká 10 amazonek, ty mu říkají:
˝Vyber si, smrt nebo longo-bongo˝?
˝Longo-bongo˝- odpoví turista, tak ho jedna po druhé znásilní.
Na další den narazí na 20 amazonek – to vše se znovu zopakuje.
Třetí den jich uvidí 30 a protože je zcela vyčerpán volá, že chce smrt.
˝Dobře, jak chceš˝, odpoví jedna z amazonek, ˝zemřeš smrtí longo-bongo˝!