OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

Jakmile jsme rozdělali v krbu oheň, manžel rozdal rodině a hostům opékací tyče a buřty.
Hned nato se ulicí přiřítili hasiči a zastavili o dva domy vedle.
Všech deset nás vyběhlo ven, kde jsme potkali majitele hořícího domu, jak na nás znechuceně zírají.
Pak jsme si uvědomili, že všichni pořád držíme ty opékací tyče s buřty….