ZPOVĚĎ

Dva mladíci šli ke zpovědi.
První se jde vyzpovídat Franta. Farář ale nemůže z Franty dostat, s kým zhřešil. Hádá, zda to byla paní lékárníková, poštmistrová či snad stavitelová.
Když se Franta vrátil, Pepa se ho ptá: “Tak co, dostal jsi rozhřešení?”
“Nedostal, ale mám tři nové adresy.”