PO SVATBĚ

Manžel dojí oběd a povídá:
“Vynikající miláčku, opravdu vy-ni-ka-jí-cí. Opravdu jsi tu konzervu ohřívala sama?”