CESTOVÁNÍ VE VLAKU S MOUCHOU

Cestují rabín, kněz a šaman ve vlaku.
Je horko a v kupé lítají otravné mouchy.
Jedna si sedne knězovi na nohu. Kněz se ožene, moucha odletí k rabínovi.
Rabín se ožene, moucha odletí k šamanovi.
Šaman švihne rukou, mouchu chytí a spolkne.
Za chvilku si druhá moucha sedne na kněze. Ten se zase ožene a moucha odletí k rabínovi.
Ten švihne rukou, mouchu chytí a povídá šamanovi:
“Hej, nechcete koupit mouchu?”