PILOTOVO NOUZOVÉ PŘISTÁNÍ

Pilot malého letadla provedl úspěšné nouzové přistání poté, co mu došlo palivo. Obě osoby na palubě unikly beze zranění.
Velitel místních hasičů: “Měli štěstí, že na palubě nebylo žádné palivo…….”