STVOŘITELI SE ROZTRHL PYTEL

Když Stvořitel tvořil svět, procházel se Evropou a na hřbetě nesl pytel plný penisů.
V pytli se udělala díra a několi penisů vypadlo.
Stvořitel se pro ně ohnul, když tu se pytel roztrhl celý.
Naštvaně se zvedl a povídá: ˝Já to sbírat nebudu, tady bude Brusel.˝