ŠÁBES

Ptá se Roubíček rabína:
“Rabi, pověz mi, zda je o Šabesu povoleno sexuálně obcovat.”
“Ano, je povoleno sexuálně obcovat, ale pouze s vlastní ženou, neboť o Šabesu není přípustné vyhledávat rozkoš.”