NÁPIS NA MASNĚ

Nápis na dveřích prodejny masa:
Přijmeme nového prodavače. Vegetariáni mají přednost.