JAPONEC S CIZINCEMA V HOSPODĚ

Sedí v krčmě japonec, američan, angličan, francouz a čech.
Japonec plivne na američana a ten mu povídá:
“To jsi neměl, jdeme ven!”
Zvenku je slyšet bum, prásk, třesk, vrátí se jen japonec a říká:
“To bylo karate. Od nás. Z Japonska.”
Japonec plivne na angličana a ten říká:
“To jsi neměl, jdeme ven!”
Zvenku je zase slyšet bum, řach, třesk, vrátí se jen japonec:
“To bylo kendo. Také od nás. Z Japonska.”
Potom plivne na francouze a zase jdou ven.
Zase je slyšet: bum, bác, prásk, vráti se japonec a říká:
“To bylo džudo. Taky od nás. Z Japonska.”
Když plivne na čecha, ten taky říká:
“To jsi neměl, jdeme ven!”
Zvenku se ozve jediný třesk! Vrátí se čech a říká:
“To bylo taky od nich. Z Japonska. Hever z Mazdy…”