ZMRZLINA

Šloma se prochází po městě a dostane chuť na zmrzlinu. Zamíří tedy k nejbližšímu zmrzlináři, ale tomu visí na stánku nápis: „ŽIDŮM NEPRODÁVÁM.“
„Jak to, že neprodáváte Židům? Za to vás budu žalovat! Jak se jmenujete?“
„Šimon Kohn.“
„Cože? Kohn? A to se nestydíte, po tom všem utrpení, které jsme museli snášet, se vy, Žid, stanete antisemitou?“
Kohn se k Šlomovi nakloní a zašeptá:
„A už jste někdy tu moji zmrzlinu ochutnal?“