ÚPLATEK PROFESOROVI

Profesor na vysoké škole rozdal studentům zkouškový test.
Za hodinu je vybral a všiml si, že jeden student sponkou přicvakl zespodu k testu tisícovku a lístek s nápisem ‘deset korun za bod’.
Na další hodině profesor studentovi vrátil práci – celkem třicet čtyři bodů a sponkou přicvaknutých 660 korun zpět.